Forside

Hvad skal vi med religiøse domstole. Er det danske retssystem ikke godt nok?


Arrangement den 5. oktober 2021 fra klokken 19:00 til 21:00 i

Sankt Ansgar kirkes menighedssal, Bredgade 69A, 1260 København K


I de senere år har der fra politisk hold været rejst spørgsmål om brugen af religiøse domstole, som bliver kritiseret for at tilsidesætte dansk lovgivning.


Denne aften ser vi på religiøse domstole som de praktiseres i Danmark, og hvorvidt de repræsenterer en afvisning af det danske retsvæsen.


Vi vil fokusere på en række emner, herunder:

- Overordnede principper for religiøse domstole v/ Niels Valdemar Vinding.


Niels Valdemar Vinding er ansat som forsker på Københavns Universitet og har bl.a. skrevet bogen ”Sharia & Samfund”.


- Skilsmisse og social kontrol: Spændingsfeltet mellem religiøse domstole og dansk ret v/ Eva Maria Lassen.


Eva Maria Lassen er senior forsker på Institut for Menneskerettigheder og beskæftiger sig bl.a. med religionsfrihed i Danmark.


- Retssikkerheden ved religiøse domstole v/ Bertil Frosell.


Bertil Frosell er dommer i Østre Landsret.


Arrangementet findes på Facebook, på følgende link: https://fb.me/e/2P5TXEncyTro i Harmini afholder Generalforsamling 


Mandag den 4. oktober 2021 klokken 18:00-19:30 i Karmel, Vedbækgade 12, 2200 KBH N. 


Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af intern revisor.

8. Eventuelt.


Der er ingen spisning i år. 


Du skal have betalt kontingent for 2021, for at være stemmeberettiget. Information om medlemsskab findes HER.


Vel mødt!