Forside

Tro i Harmoni afholder ordinær generalforsamling


Den 10. oktober kl. 19 i Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B, 1165 København K.

Hvis du har forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal de indsendes inden den 26. september til: anna@troiharmoni.dk.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af intern revisor.
  8. Eventuelt.

Husk at hvis du vil kunne stemme på generalforsamlingen, skal du være medlem og have betalt kontingent i 2022.


Vi glæder os til at se jer!